Kasacja pojazdów

+48 56 46 54 888 wew. 14 ; +48 600 343 060; +48 607 587 900


Złomowanie samochodów

Prowadzimy w Grudziądzu licencjonowaną Stację Demontażu Pojazdów, umieszczoną na liście Wojewody Kujawskiego-Pomorskiego pod nr C-33 i na podstawie wydanej Decyzji z dnia 4 czerwca 2008r. znak WŚRRW.III.DJ/662010/08.

Za każdy kompletny pojazd płacimy gotówką!

Zapewniamy transport pojazdów przeznaczonych do złomowania.

Zaświadczenia i dokumenty wymagane przy kasacji pojazdów

  • Pojazd z czytelnymi znakami identyfikacyjnymi (numer nadwozia) i tablicami rejestracyjnymi;
  • Dowód osobisty właściciela pojazdu, dowód rejestracyjny pojazdu, karta pojazdu o ile była wydana
  • W przypadku, gdy występuje współwłaściciel lub w przypadku nieobecności właściciela należy przedstawić pisemne upoważnienie wraz kopią dowodu osobistego właściciela.
  • Jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy załączyć dokumenty firmy ( wpis do ewidencji lub KRS), oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy do wyzłomowania pojazdu.
  • W przypadku, gdy dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję należy przedstawić zaświadczenie w celu złomowania pojazdu z właściwego wydziału komunikacji lub potwierdzoną kserokopię dowodu rejestracyjnego.
  • W przypadku gdy samochód został zakupiony, a nie został zarejestrowany na nowego właściciela (dowód rejestracyjny figuruje na poprzedniego właściciela), umowa kupna potwierdzona w urzędzie skarbowym.

Dokumenty otrzymywane po zezłomowaniu pojazdu

  • Zaświadczenie o demontażu pojazdów,
  • Unieważniony dowodu rejestracyjny,
  • Unieważnioną kartę pojazdu jesli była wydana,
  • Unieważnione tablice rejestracyjne.

Właściciel pojazdu w terminie 30 dni od daty otrzymania zaświadczenia o demontażu pojazdu ma obowiązek złożyć wniosek (we właściwym urzędzie komunikacyjnym) o wyrejestrowanie pojazdu.

Cennik

rodzaj złomu cena [zł/t] zanieczyszczenia
Samochody powyżej 3,50 tony od 800,000%
Samochody do 3,50 tony od 500,000%
Autobusy0,0040%