Rozbiórka hali wraz z obiektami towarzyszącymi w Ożarowie Mazowieckim

564654888 w. 10

Co?

Budynek produkcyjny hali francuskiej o wymiarach długość: 359,75 m, szerokość 144 m, max. wysokość 9,90 m. , składający się z hali głównej, części socjalnej z łącznikiem, 11 segmentów o przeznaczeniu socjalno-biurowym i magazynowym zlokalizowanym wewnątrz hali, portierni wolnostojącej.

Powierzchnia zabudowy 48 417 m2
Kubatura – 315 000 m3

Zobacz więcej

Gdzie?

Ożarów Mazowiecki

Kiedy?

Wrzesień 2012 - luty 2013