564654888 w. 10

Co?

Roboty polegające na rozbiórce budynków nr 2,6,13,14,15,17 zgodnie z realizacją inwestycji pod nazwą” Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Bydgoszczy”. Łączna kubatura 48407m3

Zobacz więcej

Gdzie?

Bydgoszcz, ul. Zygmutna Augusta

Kiedy?

Czerwiec 2014 - październik 2015