Asbestos removal

+48 56 46 54 888 wew 28


Neutralizacja azbestu

Wykonujemy prace usuwania azbestu na terenie całego kraju

Oferujemy:

  • złom stalowy, kawałkowy
  • złom żeliwny kawałkowu i wielkogabarytowy
  • złom poprodukcyjny, poamortyzacyjny, kolejowy
  • wióry stalowe i żeliwne
  • złom metali kolorowych: aluminium, miedzi, mosiądzu, brązu, cynku, stali nierdzewnej, niklu, stali kwasoodpornej

Zapewniamy:

  • wyszkoloną kadrę oraz niezbędny sprzęt do wykonywania wszelkich usługi związane z demontażem, usuwaniem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest o kodach 17 06 05 i 17 06 01, zgodnie zobowiązującymi przepisami i rozporządzeniami Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska, prawa o odpadach.
  • stosowne uprawnienia oraz decyzje w zakresie prac związanych wyrobami azbestowymi. Prace wykonujemy terenie całego kraju.
  • zezwolenie na czasowe składowanie odpadów